10.483G nahrievací prístroj 1000W s nastavovaním teploty

catalogus-nd-eng-102nahrievací prístroj 1000W s nastavovaním teploty 65 -  220oC

10.116 spona na spoje

catalogus-nd-eng-106

10.522 kobercové dláto

catalogus-nd-eng-130

10.100 valček na spoje

catalogus-nd-eng-104

10.944 valec 50kg

catalogus-nd-eng-154

10.945 valec 30kg

catalogus-nd-eng-154