Kontakt:

Martin Vajdák
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1797/56

Liptovský Mikuláš

03101

IČO:35056436

IČ DPH/DIČ: SK1038167284

mvajdak@podlaharskenaradie.sk

Tel: 0908 525081

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

Upozornenie: Kompletný obsah tohoto webu je chránený podľa autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podľa príslušných ustanovení obchodného zákoníka o nekalej súťaži. Texty, výtvarné, fotografické a iné diela nachádzajúce sa tu sú chránené každé zvlášť a aj v celku vrátane ich usporiadania a bez preukázateľného súhlasu spoločnosti je vyslovene zakázané ich kopírovanie a dalšie šírenie akýmkoľvek spôsobom. Niektoré komponenty môžu obsahovať skryté ochranné prvky, které budú využité pri občianskoprávnom a trestnom konaní proti neoprávneným osobám